Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Kitelight Products, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@kitelight.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten en diensten

Wij verkopen led producten.

Artikel 2 – Prijzen en Betalingen

De prijs van de producten is in Euro en inclusief BTW en staat in onze webshop aangegeven. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de productenn kenbaar worden gemaakt.  U betaalt via onze online betaalservice. Multisafepay & PayPal verzorgen deze betaalservice.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt uw adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wij doen ons best om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van uw bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 - Retour

Om een aangekocht product te retourneren stuurt u het ingevulde retourformulier of een e-mail naar service@kitelight.nl. Dit kan gedurende een periode van 14 dagen die ingaat op de dag van levering ( track en trace). Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet u het product, mits ongeopend en in goede staat, binnen 14 dagen aan ons opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij direct het aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt behouden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden, dit geldt voor alle producten.

 

Artikel 5 - Van garantie is uitgesloten Bij volgende opgesomde gebeurtenissen of oorzaken is garantie uitgesloten ; 

  • Wanneer een product wordt aangesloten op een ander Voltage of andere wijze als vermeld bij/ op het artikel op de website of andere gegevensdrager.
  • Bij defect geraken door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het betreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricage fouten, waardoor er een defect is ontstaan.
  • Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
  • Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de klant.
  • Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar behoren kan functioneren.
  • Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhittenen/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door KITELIGHT PRODUCTS of een door KITELIGHT PRODUCTS aangewezen persoon of bedrijf zijn uitgevoerd. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar service@kitelight.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, wij streven naar een termijn van zeven werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Breda bevoegd.